sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Liêm
Sales - 0916 302 564

Ms. Phương
Sales - 0366 966 413

Gia công chi tiết hàng tiêu dùng

Hạt khóa kéo túi Zip
Hạt khóa kéo túi Zip
KL-3
KL-3
KL-4
KL-4
Nắp khăn ướt
Nắp khăn ướt
PP LID
PP LID
PP LID
PP LID
Printed LID
Printed LID
Printed LID
Printed LID

Gia công ép nhựa theo yêu cầu

Assyrian Wheel Brush
Assyrian Wheel Brush
Bottom Housing
Bottom Housing
Cap Dam Per
Cap Dam Per
Case Damper
Case Damper
Case Whell
Case Whell
Fire Alarm Cover
Fire Alarm Cover
Guide STP
Guide STP
Lever Cyelone
Lever Cyelone
Screw Cap
Screw Cap
USB Cap
USB Cap
YON-1
YON-1
Haze Gold
Haze Gold